سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

موسی ابراهیمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
مهدی پورشاء – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

براورد نیاز لرزه ای سازه ها با استفاده از روشهای تحلیل استاتیکی غیرخطی متداول بر این فرض استوار است که پاسخ سازه فقط توسط مود اصلی آن کنترل می شود این فرض برای سازه های نامنظم و بلند بدلیل مشارکت مودهای ارتعاشی بالاتر در پاسخ های لرزه ای سازه دارای اعتبار نمی باشد برای رفع این مشکل روش تحلیل استاتیکی غیرخطی مودال Modal pushover analysis و روش پوش اور مودال متوالی consecutive modal pushover توسط محققین ارائه شده است که این روشها اثر مودهای بالاتر در براورد نیازهای لرزه ای سازه ها لحاظ می کنند در این تحقیق روش پوش اور مودال متوالی برای محاسبه نیازهای لرزه ای ساختمان های بلند با نامنظمی سختی در ارتفاع توسعه داده شدهمی شود. به منظور دقت روش یک قاب فولادی ۱۰ طبقه با سیستم قاب خمشی ویژه به عنوانسازه مرجع انتخاب می شود.