سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامرضا قدرتی امیری – استاد دانشکده عمران – دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین پهلوان – دانشجو دکتری مهندسی زلزله- دانشگاه علم و صنعت ایران
علی ناصری – کارشناس ارشد سازه – موسسه آموزش عالی پردیسان

چکیده:

منحنی های شکنندگی(Fragility Curve ابزارهای بسیار مفیدی برای تعیین میزان آسیب پذیری لرزه ای سازه ها می باشند. این گراف ها احتمال فراگذشت از یک سطح خرابی مشخص را در مقابل پارامتر هایلرزه خیزی یک ساختمان را تعیین می نمایند. تعداد زیادی از ساختمان های که در مناطق لرزه خیزایران واقع شدند طبق آیین نامه های موجود ساخته نشده و تجربیات زلزله های گذشته نیز نشان میدهد که ساختمانهاییکه مطابق مقررات امروزی طراحی واجرا نشدهاند،نمی توانند در مقابل زلزله مقاومت کرده ومتحمل خسارتهایی می شوند.در این مقاله به ارزیابی لرزه ای ساختمانهای با سیستم قاب خمشی بتنی موجود در ایران با استفاده از توسعه منحنی های شکست پرداخته شده است.