سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایرج رحمانی – استادیار پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری
سهیل قره – استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه پیام نور
اردلان اکبری حامد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
محمد مقدری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگاه بین المللی زلزله

چکیده:

تحلیل عددی بر روی دیواره گود هتل نرگس مشهد که به صورت میخکوبی شده پایدار گشته، انجام شده است.ابتدا مدل تحت بارهایی با زمان معین و تحت شتاب سینوسی با دامنه یکسان و فرکانس های مختلف قرار گرفت. با استفاده از مفهوم پدیده تشدید و تفسیر پاسخ های سازه در نقاط مشخص برروی مدل ، فرکانس دیواره خاکی حاصل شد.سپس دو تحلیل عددی(سیکلی و شبه استاتیکی) به جهت ارزیابی لرزه ای دیواره با استفاده از نرم افزارPLAXISانجام گردید. بر اساس مقایسه بین تغییر مکان دیواره در دو روش تحلیلی مورد نظر روشی آسان جهت دستیابی به ضریب لرزه ای از حداکثر شتاب زمین حاصل می شود.روش ارائه شده بر اساس این فرض می باشد که گسیختگی در هر دو روش به ازای تغییر مکان یکسانی در میخ های پایینی صورت می پذیرد