سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد حاج محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
مهدی وجدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
حسین ابراهیمی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

سیستم جدید قاب با مهاربند زانویی KBF شامل قاب با مهارقطری است که یک یا هردوانتهای عضو قطری به عضو زانویی متصل میشود سختی از طریق عضو قطری و شکل پذیری ازطریق تسلیم خمشی عضو زانویی تامین میشود دراین مقاله سعی داریم این مهاربندرا بصورت همزمان درقابهای دارای مهاربند واگرا درنرم افزار SAP2000 با یک تحلیل استاتیکی غیرخطی مورد بررسی قرار دهیم برای این تحقیق سیستم ترکیبی فوق را درسه تیپ قاب که ازلحاظ ارتفاع متفاوت می باشند استفاده می کنیم