سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایمان عبادی – کارشناس ارشد سازه،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
امین عبادی – کارشناس ارشد سازه،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علیرضا میرزا گلتبار روشن – استادیار دانشکده عمران،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مرتضی حسینعلی بیگی – استادیار دانشکده عمران،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

در طی زلزله های شدید سازه هایی که درمجاورت یکدیگر ساخته شده اند و دارای فاصله کافی از هم نمی باشند به یکدیگر برخورد کرده که اصطلاحا به آن پدیده ضربه می گویند اختلاف بین مشخصات دینامیکی جرم و سختی و ارتفاع سازه های مجاور باعث ارتعاش غیرهمفاز انها شده که علت اصلی پدیده ضربه می باشد و هر چه این اختلاف در شکل ارتعاش بیشتر باشد ضربه شدید تری بین آنها اتفاق می افتد و بالعکس درصورتی که دو سازه دارای مشخصات دینامیکی یکسان باشندحتی اگر هیچ فاصله ای بین آنها وجود نداشته باشد به یکدیگر برخورد نمی کنند.