سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن گرامی – استادیار دانشگاه سمنان
محمد فلاح اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله
عباس سیوندی پور – دانشجوی دکتری مهندسی زلزله

چکیده:

اصل طراحی لرزه ای براساس عملکرد PBSD و روشهایی که درهسته نسل بعدی آیین نامه های طراحی لرزه ای استفاده خواهد شد بخوبی پذیرفته شده است PBSD مستلزم وجود ارزیابی کمی خسارت لرزه ای متحمل شده توسط سازه ها می باشد ارزیابی کمی خرابی درکنترل خسارت سازه ها ناشی از زلزله به طور موثر ثابت شده است و بوسیله استفاده از مدلهای خرابیامکان پذیر می باشد تاکنون مدل خرابی Park-Ang بطورگسترده استفاده می شود به هرحال این مدل دارای مشکلی ذاتی درمورد همگرایی درحدهای بالا و پایین می باشد دراین مطالعه اصلاحی برای مدل اصلی خرابی Park-Ang پیشنهاد می گردد تا مشکل عدم همگرایی آن درحدهای بالا و پایین برطرف گردد. ضریب ترکیب مدل اصلاح شده با استفاده ازنتایج آزمایش چرخه ای عضوهای بتن آرمه خمشی از طریق پایگاه داده مرکز تحقیقات مهندسی زلزله اقیانوس آرام PEER و آزمایشات آقای chen و همکاران درسال ۲۰۰۹ محاسبه می گردد.