سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمودرضا شیراوند – استادیار دانشگاه شهیدبهشتی پردیس فنی و مهندسی عباسپور دانشکده مهندسی آب و محیط زیست
محمدحسین بیانی فر – دانش اموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسلامی قزوین

چکیده:

استفاده از رفتار هوشمند فلزها و آلیاژهای جدید، بخش قابل توجهی از تحقیقات امروز را به خود اختصاص داده است. از جمله این مصالح هوشمند می توان به آلیاژهای حافظه دار شکلی اشاره نمود. از مهمترین ویژگی های بارز آلیاژهای حافظه دار شکلی قابلیت حفظ شکل اولیه و فوق ارتجاعی بودنشان می باشد. موضوع استفاده از آلیاژهای حافظه- دار شکلی به عنوان میلگرد مسلح کننده در اعضای بتنی، محققان زیادی را به خود جذب نموده است. در این تحقیق، از آلیاژهای حافظهدار شکلی در طول بحرانی تیرها بهره گرفته میشود. از طرفی دیگر، با توجه به قیمت بالای این آلیاژها، استفاده از آنها در تمامی تیرها به صرفه نیست. به همین علت در تحقیق حاضر به بررسی انواع توزیع تیرهای آلیاژهای حافظهدار شکلی در قابهای بتنی پرداخته میشود. با جایگزینی مرحلهای تیرهای هر طبقه قاب با تیر آلیاژهای حافظهدار شکلی، ۴ و ۶ حالت توزیع متفاوت به ترتیب برای قاب های ۳ و ۵ به دست میآید. با استفاده از مدلسازی اجزای محدود، شتاب نگاشتهای زلزلههای حوزه نزدیک گسل و تحلیل دینامیکی غیر خطی تاریخچه زمانی رفتار لرزهای این قابها ارزیابی میشود. در مجموع ۴۰ تحلیل دینامیکی غیر خطی به منظور بررسی پارامترهای تغییر مکان جانبی نسبی طبقات، تغییر مکان جانبی نسبی پسماند طبقات و منحنی- های هسیترزیس برش پایه – تغییر مکان بام و … مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی نتایج تحقیق نشان داده میشود که میتوان با در نظر گرفتن توزیعهای متفاوت آلیاژهای حافظهدار شکلی، علاوه بر کاهش مصرف این مصالح گرانبها، از مزایای آنها نظیر کاهش تغییر مکان جانبی پسماند طبقات و کاهش هزینه بازسازی پس از زلزله بهره برد