سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد نیکنام – استاد یار دانشکده عمران – دانشگاه علم و صنعت ایران
پدرام شهدوست مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – زلزله ی دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا اسد اردکانی –

چکیده:

روش های متفاوتی برای ترکیب دو مولفه ی عمود بر هر زلزله وجود دارد که در ایین نامه های مختلف این روش ها ذکر گردیده اند. در این مقاله با بیان چند مثال به بررسی روش ترکیبات درصدی متداول موجود در ایین نامه ها اعم از ایین نامه ی ایران و دیگر ایین نامه ها پرداخته ایم و در نهایت با مقایسه ی انواع روش های متداول ترکیب دو مولفه متعامد به بررسی مزیت ها و معایب این روش ها در سازه های مختلف پرداخته ایم.