سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نادر کریمی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، کارشناس مهندسین مشاور سیما سازه
حسن قوچانی – کارشناس ارشد عمران سازه، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور سیما سازه یزد
میثم طاحونه دار – کارشناس عمران، کارشناس مهندسین مشاور سیما سازه
فرزانه یقینی – کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی، کارشناس مهندسین مشاور سیما سازه

چکیده:

محدودیت منابع آب در ایران بزرگترین مانع در راه افزایش تولید محصولات کشاورزی می باشد. در حالی که منابع آب دارایکیفیت مناسب کم بوده و روز به روز از کیفیت آن کاسته می شود، بهره وری مناسب از آب موجود در بخش کشاورزی صورتنمی گیرد و می توان گفت که راندمان پایین سیستم های آبیاری سنتی و هدرروی آب به صورت های گوناگون از عوامل اصلیآن می باشد. روشهای آبیاری تحت فشار و بویژه آبیاری قطره ای در مناطق خشک و نیمه خشک، با توجه به پتانسیل ایده آلدر توزیع آب با راندمان بالا، راه کار مناسبی برای استفاده بهینه از منابع آب بوده و با گذشت دو تا سه دهه از استفاده از اینسیستم ها، لزوم ارزیابی فنی و کیفی آن در راستای گسترش سطح زیر کشت و استفاده روز افزون از این سیستم ها تجلی پیدامی کند. در این تحقیق دو نوع از بهترین و کاربردی ترین گسیلنده ها (قطره چکان ها) در آبیاری تحت فشار مورد ارزیابی قرارگرفته اند. قطره چکان های نتافیم و آنتلکو با ضریب تغییرات ساخت کارخانه بسیار پایین، در سطح وسیعی در استان یزد وکشور مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق ضمن معرفی کامل خصوصیات این دو نوع گسیلنده، مزایا و معایب وبرتری آنها نسبت به یکدیگر نیز بصورت کاربردی و اجرا، بررسی شده است. با توجه به گسترش استفاده از سیستم آبیاری قطرهای مخصوصا در باغهای پسته در استان یزد، دو طرح آبیاری قطره ای انتخاب و ضریب یکنواختی و یکنواختی توزیع سیستممحاسبه گردید.