سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهران مقصودی – استادیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
خدیجه احتشامی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی دانشگاه تهر
ابراهیم تقوی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی دانشگاه تربی

چکیده:

شهرستان روداب در ۴۵ کیلومتری جنوب غرب شهر سبزوار در استان خراسان رضوی قرار دارد .این منطقه به واسطه اشکال ژئومورفولوژیکی و مناظر طبیعی می تواند زمینه های لازم را جهت تبدیل شدن به یک قطب گردشگری به خصوص در زمینه ژئوتوریسم فراهم آورد .هدف از این پژوهش شناسایی مهمترین جاذبه های اکوتوریستی و ژئوتوریستی منطقه و ارائه راهکار هایی در جهت توسعه توریسم می باشد .اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق به دو روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است .همچنین برای شناسایی منطقه از نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی و تصاویر ماهواره ای استفاده شده است که در روش کتابخانه ای علاوه بر متون مرتبط با موضوع ، برخی اطلاعات مانند اطلاعات اقلیمی از ادارات و سازمان ها جمع آوری شده است . در روش میدانی جمع آوری اطلاعات از طریق مشاهده مستقیم (عکس و فیلم ) ، مصاحبه و پرسش نامه انجام شده است که در واقع نخست کلیات منطقه شامل اقلیم ، زمین شناسی ،ژئومورفولوژی ،پوشش گیاهی مورد مطالعه قرار گرفت و سپس جاذبه هایاکوتوریستی و ژئوتوریستی منطقه شناسایی شد.در ادامه با اعمال شاخص TCI بهترین زمان برای گردشگری تعیین شد. نتیجه اینکه جاذبه های طبیعی منطقه شامل غار آهکی در کوه پروند، آبخانه های آهکی، منطقه شکار ممنوع پروند ، گیاهان خاص مناطق کویری و جانوران سازگار با کویر ،مجاورت با کویر خارتوران، تپه های ماسه ای تیپیک و اشکال تراکمی و فرسایشی و همچنین توان منطقه در توسعه توریسم تاریخی ، زیارتی و… حاکی از این است که این منطقه توان و قابلیت های فراوانی را در جذب توریست دارد ، هر چند که فقدان امکانات اقامتی و زیستی ، وسائل نقلیه مناسب برای گردشگران ، بهداشتی نبودن محیط روستاها و کمبود تسهیلات توریستی در منطقه ضعف چشمگیری دارد .