سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سهام میرزایی ترک – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه ته
هادی پاک طینت – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه ته
سعید گودرزی مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه ته
احمد رضا پناهیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت مناطق بیابانی- همزیستی با بیابان

چکیده:

شوری خاک از عواملی است که در اثر فرآیندهای طبیعی و فعالیت های انسانی حاصل شده و یکی از مهمترین پارامترهای موثر در میزان حجم توده ی گیاهی است. از طرفی بررسی و مطالعه تغییرات و تاثیر شوری خاک با استفاده از مطالعات میدانی بسیار پرهزینه است. لزا در این پژوهش با بررسی قابلیت های فناوری سنجش از دور در حوضه های مختلف مطالعاتی شوری خاک، قابلیت این فناوری مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بررسی نشان دادند که شاخص های گیاهی NDVI و Tasseled Cap با توجه همبستگی با تغییرات هدایت الکتریکی خاک، برای برای بررسی تغییرات آن بسیار مناسب است. همچنین برای طبقه بندی شوری خاک در سطح زمین، استفاده از تکنیک تحلیلی مولفه های اصلی(PCA) و شاخص های گیاهی در مطالعات زیادی بعنوان روشی کارامد شناخته شده است. فناوری سنجش از دور با توجه به فراهم کردن دید یکپارچه از منطقه و قابلیت تهیه داده ها در فواصل زمانی مختلف، دارای قابلیت بالائی در مطالعه شوری خاک است.