سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مولود اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی دانشگاه ارومیه

چکیده:

به منظور ارزیابی قابلیت های ترکیب عمومی لاین های آفتابگردان، ۴ لاین نرعقیم سیتوپلاسمی و ۴ لاین برگشت دهنده باروری از طریق تلاقی لاین × تستر در دو آزمایش جداگانه با تنش آبی و بدون تنش آبی در سال ۱۳۸۷ مورد بررسی قرار گرفتند. آزمایش ها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوی اجرا شد. با توجه به نتایج قابلیت ترکیب عمومی لاین های برگرداننده باروری، در آزمون آبی R26 بالاترین قابلیت ترکیب در جهت مطلوب را برای صفات عملکرد دانه و روغن، درصد روغن و قطر طبق، لاین R56 برای ارتفاع بوته و در آزمون تنش لاین R19 برای ارتفاع بوته، لاینR26 برای صفات عملکرد دانه و روغن، درصد روغن و لاین R56 برای قطر طبق داشت و می توانند در برنامه های اصلاحی برای صفات فوق به عنوان والد هیبرید مد نظر قرار گیرند. همچنین در هر دو آزمون آبی و تنش لاین CMS222 برای صفات قطر طبق و ارتفاع بوته، لاینCMS52 برای صفات عملکرد دانه و روغن و لاین CMS148 برای درصد روغن در آزمون آبی از قابلیت ترکیب عمومی و ارزش زراعی بهتری نسبت به سایر لاین های نر عقیم برخوردار بودند.