سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی دیندارلو – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
علی اکبر کامگار حقیقی – استاد
علیرضا سپاسخواه – استاد
شاهرخ زندپارسا – دانشیاران کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

آب مهمترین منابع مورد نیاز جامعه بشری است حدود ۹۴ درصد از کل منابع آب شیرین در جهان در بخش کشاورزی مصرف می شود با توجه به خشکسالی های اخیر در کشور درمصرف بهینه آب دراین بخش و نحوه توزیع بین بهره برداران بایدهزینه کرد یکی از معیارهای ارزیابی در عملکرد توزیع آب بین بهره برداران قابلیت اعتماد به توزیع آب می باشد انتقال آب بایستی براساس به موقع بون مورد ارزیابی قرارگیرد یعنی اینکه سیستم بتواند به اندازه به موقع و منصفانه آب را در شبکه منتقل و توزیع نماید در شرایطی که حجم آب ذخیره شده در مخزن برای براورده کردن کامل تقاضای کل سطح کشت تحت پوشش در طول فصل رشد کافی نمی باشد اراضی زیرپوشش بایستی به چندین ناحیه تقسیم شده و آب موجود جهت تعدادی از آنها طوری تخصیص داده شود که عرضه و تقاضای آب با هم هماهنگ باشدکانال اردیبهشت با وسعت حدود ۷۰۰۰ هکتار از جمله کانالهای درجه دو شبکه درودزن می باشد دبی کانال ۱۱ متر مکعب برثانیه می باشد که بین ۱۰ کانال فرعی توزیع می شود دراین کانال از سال ۱۳۸۱ طرح توزیع آب به روش حجمی اجرا شده است از شاخص قابلیت اعتماد به منظور ارزیابی میزان اعتماد در توزیع آب در زمانهای مختلف بین کانالها ی فرعی کانال اردیبهشت استفاده شد.