سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کورش فردوسیان – کارشناس ارشد رشته برق – قدرت دانشکده تحصیلات تکمیلی واحد جنوب تهران
حبیب قراگوزلو – دانشجوی مقطع دکتری برق – قدرت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از مهمترین وظایف سیستمهای قدرت تامین انرژی مشترکین با کمترین هزینه و در حد قابل قبولی از قابلیت اطمینان می باشد . بنابراین انجام مطالعات قابلیت اطمینان در شبکه های تولید از اهمیت بالائی برخوردار است . یکی از مهمترین بخشها در این مطالعات پستهای انتقال و فوق توزیع می باشند که نقش مهمی را در افزایش و یا کاهش قابلیت اطمینان شبکه دارا می باشند .
هدف از این مقاله بدست آوردن قابلیت اطمینان و همچنین هزینه های ناشی از قطعی های خواسته یا ناخواسته در پستهای فشار قوی می باشد . برای رسیدن به این هدف در ابتدا انواع شینه بندی رایج و متداول پستهای فشار قوی در ایران نام برده می شوند . سپس به عنوان مثال برای یکی از شینه بندی ها شبکه معادل قابلیت اطمینان ارائه می شود . در ادامه پس از ارائه نحوه محاسبه شاخصهای قابلیت اطمینان و هزینه حاصل از قطعی ها در پستهای فشار قوی برای انواع شینه بندی ها قابلیت اطمینان و هزینه های قطعی شبیه سازی می شود و نتایج حاصل تجزیه و تحلیل می شوند . در نهایت نیزقابلیت اطمینان انواع گوناگون شینه بندیها مورد مقایسه قرار می گیرد .