سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید سیمرغ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مجید گندمکار – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
حسین کشاورزی –
آرش کردی – مدیرعامل شرکت برق منطقه ای باختر

چکیده:

اولین اولویت سیستم های قدرت مدرن امروزی تامین یک منبع قابل اطمینان و اقتصادی انرژی الکتریکی برای مصرف کننده ها می باشد برای این منظور لازم است ظرفیت اضافی برای تولید و تجهیزات شبکه درنظرگرفته شود تادرهنگام بروز خطا و یا قطع برنامه ریزی شده پیوستگی منبع انرژی تامین شود بدیهی است باید تعادلی بین میزان قابلیت اطمینان و هزینه های ناشی ازآن برقرار شود به گونه ای که سودحداکثر شود دراین مقاله با بکارگیری نرم افزار DIgSILENTپس ازپردازش دقیق اطلاعات بهره برداری برای کلیه خروجهای شبکه فوق توزیع استان لرستان و با پیاده سازی شبکه درنرم افزار مذکور مقادیر شاخصهای قابلیت اطمینان این شبکه استخراج گردیده است از انجا که ارتقا این شاخصها معرف بهبود توان رسانی شبکه و همچنین سودهرموسسه برقی می باشد دراین تحقیق چندین اقدام اصلاحی درجهت بهبود شاخصها درشبکه مورد مطالعه پیادهس ازی گردیده است و میزان تاثیر هریک و همچنین منفعت مالی آن ارایه گردیده است.