سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر صفدریان – دانشگاه صنعتی شریف
محمود فتوحی فیروزآباد –
محمدحسین سرپرنده –
معین معینی اقطاعی –

چکیده:

حجم محاسبات چالش اصلی درفرایند ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم مرکب است ارزیابی سیستم مرکب شامل سه مرحله انتخاب حالت تحلیل حالت و محاسبه شاخص می باشد هدف این مقاله افزایش سرعت و دقت مطالعات ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم مرکب است روش پیشنهادی این مقاله با وارد کردن هوشمندی دروش شبیه سازی مونت کارلو عملکرد مرحله انتخاب حالت را بهبود بخشیده و منجر به کاهش چشمگیر درزمان و حجم محاسبات و همچنین افزایش دقت محاسبه نتایج می گردد روش پیشنهادی منجر به انتخاب حالاتی از شبکه می شود که درآنها تجهیزاتمهمتری درحالت خروج قرار داشته و درنتیجه با قطع بارشبکه همراه هستند این روش برروی شبکه IEEE- rts اعمال گردیده و نتایج حاصل با نتایج سایرروشهای متداول مقایسه گردیده است.