سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود سلیمان پورمقدم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات

چکیده:

در این مقاله روشی برای بازیابی قابلیت اطمینان نقاط بار مشتری درمحیط تجدید ساختار ارائه شده است دراین روش مدل قابلیت اطمینان برای یک شرکت تولیدی Genco بصورت معادل چند حالته فراهم کننده تولید EMGP در نظر گرفته شده که مدل سازی واحدهای تولیدی بزرگ در آن با سه حالت کارکرد و سایر واحدها با دو حالت کارکرد انجام شده است مدل قابلیت اطمینان سیستم انتقا ل به صورت معادل چند حالته فراهم کننده انتقال EMTP درنظر گرفته شده است مفهوم قابلیت اطمینان غیریکنواخت برای سیستم بیان شده و برای مشتریان امکان انتخاب قابلیت اطمینان موردنظرشان فراهم شده است. کاربرد این روش برروی سیستم RBTS توضیح داده شده است.