سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جلال شیشوانی – شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

چکیده:

باتوجه به وابستگی روزافزون زندگی به انرژی الکتریکی تداوم سرویس با کیفیت خوب و عدم قطع برق مصرف کنندگان اهمیت زیادی دارد برای نیل به این هدف هریک از قسمت های اصلی سیستم قدرت باید دارای قابلیت اطمینان مناسبی باشد دراین مقاله ارزیابی شاخصهای قابلیت اطمینان نیروگاه های حرارتی با استفاده ازروش جدید مدلسازی مورد بحث و بررسی قرارمی گیرد با استفاده ازتئوری قابلیت اطمینان درسیستم های قدرت یکمدل شبکه ای برای واحد حرارتی می توان ارایه کرد شاخصهای واحد درحالتهای مختلف محدودیت توان و عدم تولیدتوان را میتوان محاسبه نمود میانگین انرژی تامین نشده سالیانه به صورت کلی و برحسب وقوع خطاهای مختلف قابل استخراج است اثرتغییر زمان تعمیرات دستگاه ها را که معادل اضافه کردن هزینه و یاتعداد پرسنل می باشد می توان برروی بهبود قابلیت اطمینان واحد بررسی نمود با آموزش پرسنل و صرف هزینه های اندک م یتوان خطای پرسنل و هزینه تعمیرات را کاهش داده و درآمد تولید را بالا برد میتوان دستگاه های حساس را مشخص نموده و سرمایه گذاری ها را درجهت رفع خطاهای احتمالی این دستگاه ها سوق دادهمچنین می توان اثرهرکدام از خطاها را برروی شاخصهای سیستم تولید به تفکیک نوع خطا بررسی نمود.