سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو، توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سوده نگارستانی – کارشناسی ارشد- دانشگاه صنعتی شریف
عباس رجبی قهنویه – استادیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مطالعات قابلیت اطمینان از جمله بمنظور تعیین احتمال کارکرد یا آمادگی سیستمهای مهندسی مختلف صورتمی گیرد. این مطالعات همچنین میتواند مبنایی برای مقایسه ساختارهای مختلف یک سیستم فراهم آورده و بعنوان ابزاری جهت بهبود طراحی سیستم بکار گرفته شود . در این مقاله قابلیت اطمینان انواع مختلف خودروهای الکتریکی با استفاده از مدل مارکوف مورد ارزیابی قرار میگیرد. برای اجزای مختلف خودروی الکتریکی، در ابتدا، مدل قابلیت اطمینان دو حالته در نظر گرفته شده و سپس بر حسب نوع خودرو و تعداد اجزای آن، مدل قابلیت اطمینان مرتبط با هر خودرو توسعه داده می شود. در نهایت، میزان آمادگی انواع مختلف خودروهای الکتریکی مورد بحث و ارزیابی قرار می گیرد