سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشید صالحی – دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر-دانشگاه سمنان – ایران
رضا کی پور – دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر-دانشگاه سمنان – ایران
زهرا مروج – دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر-دانشگاه سمنان – ایران

چکیده:

امروزه پیشرفت درحوزه تکنولوژی دیجیتال رشدسریع ،ریزپردازنده ها وکاهش قیمت تمام شده تجهیزات دیجیتال ،تحول عظیمی درسیستم های ثانویه ایجادنموده است. ازجمله این مواردمی توان به بحث قابلیت اطمینان فعالیت های کنترلی درپست های اتوماسیون DSC درمقایسه باپست های مرسوم CONVENTIONAL اشاره نمود. دراین مقاله ابتدابه ارائه یک مدل برمبنای نموداربلوکی شبکه برای محاسبه شاخص های قابلیت اطمینان ودسترس پذیری برمبنای استاندارد MIL-STD-785B می پردازیم ودرادامه ضمن محاسبه شاخص های قابلیت اطمینان ودسترس پذیری توابع کنترلی توسط HMI دریک پست نمونه علاوه برتاییدمدل ارائه شده برای محاسبه شاخص های قابلیت اطمینان ودسترس پذیری اثرمطلوب وجودتجهیزات مازاد بروی این نشان داده شده است.