سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی سروری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران
محمدباقر شریفی – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یکی از مزایای مدلهای هیدرولوژیکی که امروزه به طور گسترده ای توسعه یافته اند درک بهتر عوامل موثر درفرایندهای هیدرولوژیکی حوضه های ابریز است شبیه سازی بهتر فرایندهای هیدرولوژیکی مستلزم این است که داده های ورودی مدل های هیدرولوژیکی بتوانند به خوبی شرایط واقعی حوضه آبریز را بیان می کنند این امر ضرورت استفاده از مدلهایی که برخی از پارامترهای خود را با پردازش لایه های اطلاعاتی GIS به دست می آورند روشن می کند مدل SWAT از نظر زمانی یک مدل پیوسته است و برای پیش بینی اثرات روشهای مدیریتی مختلف برچرخه آب شبیه سازی فرسایش و انتقال مواد شیمیایی کشاورزی درحوضه های آبریز پیچیده و وسیع با توجه به تغییرات خاک کاربری اراضی و شرایط آب و هوایی دردوره های طولانی کاربرد دارد مدل HSPF یک مدل ریاضی مفهومی با پارامترهای یکپارچه است که قادر می باشد فرایندهای کمی و کیفی مرتبط با چرخه آب درحوضه آبریز را از نظر زمانی به طور پیوسته شبیه سازی کند.