سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رنجبر بافقی – دانشجوی کارشناسی ارشد فراوری مواد معدنی، دانشگاه یزد
رضا دهقان سیمکانی – استادیار فرآوری مواد معدنی ، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، مرکز پژ

چکیده:

جیگ یکی از تجهیزات پرعیارسازی ثقلی است که با سابقه شستشوی بیش از هزار سال قدیمی ترین روش پرعیارکننده های ثقلی محسوب می شود. امروزه با وجود تنوع دستگاههای ثقلی، جیگ به لحاظ داشتن تناژ شستشوی بالا و هزین ههای عملیاتی پایین، نقش ویژه ای در شستشوی زغالسنگ دارد. در این تحقیق قابلیتهای یک دستگاه جیگ آزمایشگاهی شرکت Sepor در راستای فرآوری نمونه زغال سنگ طبس مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا پارامترهای موثر بر عملکرد جیگ و مهمترین نکات عملیاتی آن شناسایی شد و با انجام اصلاحات مکانیکی در بخشهایی از دستگاه میزان تاثیر پارامترهایی چون دبی آب ورودی، دامنه و فرکانس نوسان، دانه بندی خوراک و سطح پالپ در مخزن در افزایش میزان راندمان وزنی و بازیابی زغال بررسی گردید. در آزمایشهای زغالشویی تنها با یک مرحله جدایش جیگ دستیابی به درصد خاکستر ۲۸ % و راندمان وزنی ۶۱/۵ % و بازیابی زغال ۸۱ % حاصل شد که در شرایط ابعادی ۰/۵ – ۰ میلیمتر، با استفاده از ٨ کیلوگرم ساچمه ، دامنه نوسان بالا و دبی آب ۱۷/۳۷ لیتر بر دقیقه و با بیشترین ضخامت بستر بوده است. با توجه به نتایج بدست آمده ادامه مطالعات به صورت مدار کلینر و رمق گیر و همچنین امکان سنجی تغییر در مدار کارخانه فراوری زغالسنگ طبس پیشنهاد گردید.