سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر قربان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست
مهدی قنبرزاده لک – دانشجوی دکتری مهندسی عمران محیط زیست
الهیار امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست

چکیده:

به دلیل حضور الاینده های خطرناک زیست محیطی درروغن موتور مستعمل این قبیل زایدات درزمره پسماندهای ویژه جوامع صنعتی قرارمی گیرند از میان روشهای مختلف مدیریت روغن موتور مستعمل تصفیه مجدد به دلیل کاهش درمصرف منابع انرزی تجدید ناپذیر و نیز حفظ محیط زیست و به حداقل رساندن آثار سو ناشی از دیگرروشهای دفع روغن موتور دورریز شده از اهمیت بالایی دربین متخصصان زیست محیطی و مدیران شهری برخوردار است میزان تولید سالانه روغن مستعمل درایران درحدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تن برآورد می شود و درحال حاضر عمده روش بکاررفته دررفع آن تصفیه به روش سنتی اسید شویی / رنگبری با خاک رس می باشد لجن اسیدی از جمله پسماندهای تولیدی دراین فرایند است که به دلیل خاصیت اسیدی وجود فلزات سنگین مخصوصا سرب و نیز محتوای آلی آن جز پسماندهای خطرناک محسوب می گردد. درشرایط کنونی کارخانجات کشور لجن اسیدی تولیدی عموما بدون تصفیه یا بازیابی اقتصادی دفن می شود که بدلیل حجم بالای تولید و اثرات نامطلوب آن برمحیط زیست اتخاذ روشی موثر جهت دفع این قبیل زایدات امری لازم و ضروری است.