سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم شاهسوندی – دانشگاه شهید باهنر کرمان- بخش مهندسی برق
روح ا…. فدایی نژاد – دانشگاه شهید باهنر کرمان- بخش مهندسی برق
مسعود رشیدی نژاد – دانشگاه شهید باهنر کرمان- بخش مهندسی برق

چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی اقتصادی استفاده از سیستم ترکیبی در مقایسه با دیزل ژنراتور و دستیابی به بهینه ترین سیستم تولید انرژی از نظر قیمت برق تمام شده جهت تامین انرژی روستای دور افتاده از شبکه سراسری در منطقه آذربایجان شرقی می باشد . سیستم مورد بررسی شامل منابع انرژی ترکیبی دیزل ژنراتور ،توربین بادی ،باتری می باشد که عمر سیستم ۲۵ سال در نظر گرفته شده است.محاسبات انجام شده بر اساس دوقیمت سوخت در ایران وقیمت جهانی انجام شده است. قیمت ها و تجهیزات مورده استفاده همگی و اقعی و از نظر تجاری قابل دسترس می باشند.مدل سازی،بهینه سازی اقتصادی وآ نالیزحساسیت توسط نرم افزار Homer انجام شده است.با توجه به نتایج بدست آمده در صورت استفاده از سوخت با در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل بیش از L/$ 21 /. ترکیب دیزل- توربین- باتری مناسب ترین ترکیب جهت تامین انرژی منطقه موردنظرمی باشد.