سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی قاسمی – شرکت توزیع نیروی برق گلستان
رجب محمدنظری –
قاسم شهابی –

چکیده:

همانطور که میدانیم بهعلت رشد باردربعضی ازنقاط شبکه توزیع و افزایش طول بعضی ازفیدرها به دلیل مقرون به صرفه نبودن احداث پست و خطوط فشارمتوسط و یا به علت وجود حریم ها و موانع اجرایی و .. درنقاطی ازشبکه توزیع با افت ولتاژ تلفات بالا ضریب قدرت نامناسب بارگذاریهای اضافی برروی ترانسفورماتور های توزیع و شبکه روبرو هستیم یکی زا راه های مفید جهت بهبود بخشیدن به وضعیت الکتریکی موجود و رفع موارد غیرمجاز و یا کاهش آنها استفاده ازخازن درشبکه توزیع می باشد دراین مقاله سعی شده است تاثیر فنی و اقتصادی نصب خازنهای ثابت ۱۰۰و۲۰۰ کیلوواری درشبکه فشار متوسط نقد و ارزیابی شده و با مقایسه حالتهایمختلف نصب خازن ثابت براساس پارامترهای بارپایه سال یا بارپایه پیک سال راه حل بهینه ای را چه درمکانیابی و چه درمیزان جبران کنندگی ازنظر فنی و اقتصادی پیشنهاد میگردد.