سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مجید سعادتمند – شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان

چکیده:

تبلیغات مثبت اجتماعی، روانی، امنیتی و اقتصادی تامین مناسب و بهینه روشنایی معابر باعث گردیده است که اخیرا شرکتهای توزیع، توجه خاصی به امر فوق معطووف داشته و هر شرکت در حد امکانات نسبت به تامین روشنایی معابر اقدام نماید. علیرغم تلاشها و سرمایه گذاری های هنگفت انجام شده، مسائلی از قبیل: ۱- عدم وجود یک استاندارد مشخص در زمینه انتخاب فنی و بهینه روشنایی معابر. ۲- عدم وجود برنامه تعمیر و نگهداری مدون باعث گردیده مشکل روشنایی معابر مناسب، کماکان به عنوان یک عامل نارضایتی و گله مشترکین مطرح گردد و به عبارتی دیگر سرمایه گذاری و هزینه انجام شده، به علت عدم بررسی های فنی و اقتصادی، دارای بازده مطلوبی نبوده است. لذا لزوم یک بازنگری در انتخاب انواع سیستمهای روشنایی بسیار ضروری است. در این مقاله یک ارزیابی فنی و اقتصادی در زمینه انتخاب انواع سیستمهای روشنایی موجود ارائه گردیده است.