سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید سعید مصطفوی تهرانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجید صفار اول – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین ربیعی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

چکیده:

در این مقاله بهبود عملکرد نیروگاه چرخه ترکیبی کازرون در زمان اوج مصرف انرژی الکتریکی در ایام گرم سال بررسی می شود. بهترین و متداول ترین روش برای بهبود عملکرد توربین های گازی در شرایط گرم محیطی، کاهش دمای هوای ورودی به کمپرسور تا دما ی ۱۵ درجه سان تیگراد ( شر ایط ایزو ) و رطوبت نسبی ۱۰۰ درصد میباشد. در نتیجه با تمرکز بر سامانه ذخیره سازی سرما امکان سنجی فنی به کارگ یری سامانه های مختلف س رمایش هو ای ورودی ۱ بررس ی شده است. بیشترین افزایش توان به همراه صرفه اقتصادی، توسط سامانه ذخیره سازی آب سرد با سطح بندی بار بوس یله چیلر تراکمی آب خنک حاصل شده است. ارزش فعل ی خالص و نرخ بازگشت داخلی از لحاظ اقتصادی به صرفه بوده و زمان بازگشت سرمایه نیز بر ای این سامانه به ازای تعرفه های مختلف برق محاسبه شده است.