سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی مظفری لقا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مرجان مظفری لقا – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

بررسی اقتصادی میکرو شبکه ها از مسائلیست که به تازگی به آن پرداخته میشود قابلیت پذیرش میکروشبکه در بازار و زیست پذیری آن از موضوعات مهم اقتصادی می باشند. سیاستذخایر آماده بکار، اندازه گیری خالص، موقعیت میکروشبکه و همچنین مباحث نظارتی برای قابلیت مولدهای کوچک در تامین مشتریان مشابه تولیدات پراکنده می باشد که برای رایج گشتن میکروشبکه کافی نیست. بنابراین موضوعات اقتصادی مرتبط با میکروشبکه نیاز به ارزیابی ویژه ای دارد، تا موقعیت میکروشبکه در شبکه ی توزیع قابل دوام را بررسی نماید با توجه به، نو بودن موضوع، عملیاتی کردن شبکه های میکرو از نظر فنی در ابتدا مهم تر جلوه کند. اما با گسترش روز افزون میکروشبکه ها و احساس نیاز کشور های درحال توسعه به توجه بیشتر به تولیدات پراکنده و مسائل اقتصادی در تولید توان نیز اهمیت می یابد. بدیهی است که شناخت میکروشبکه و از سوی دیگر موضوعات اقتصادی که سیستم های قدرت با آن درگیر می شوند پیش زمینه ای برای بررسی اقتصادی است.