سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایمان ویسی – شرکت مهندسی مشاورنیروی خراسان منیران گروه مطالعات سیستم
مهدی ستوده –
مهدی نجار –
سودابه رجایی –

چکیده:

دراین مقاله امکان احداث یکواحد تولید همزمان برق و حرارت درشهرک صنعتی مشهد بررسی خواهد شد دربخش اول طرح ازلحاظ فنی مورد ارزیابی قرارخواهد گرفت پس ازتحلیل شبکه الکتریکی موجود ظرفیت و مکان مناسب جهت احداث واحدتولید پراکنده با هدفکاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ و نیز تامین بارهای حرارتی موجود پیشنهاد میگردد موتورگازی با ژنراتور مناسب معرفی شده و شبکه درحضور منابع تحلیل میشود دربخش دوم ارزیابی مالی طرح ارایه خواهد شد که شامل براورد هزینه های سرمایه گذاری ثابت هزینه های عملیاتی تولید برنامه فروش سالانه منابع تامین مالی میزان آورده متقاضی و غیره می باشد درانتها نیز شاخصهای مالی طرح محاسبه و بررسی می شوند و درخصوص توجیه پذیری و سوددهی طرح بحث خواهد شد.