سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود محمدی – دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ابیاری و زهکشی

چکیده:

مطالعه ارزیابی یک سیستم ابیاری از آن جهت ضروری است که برای بهره برداری مفیداز منابع آب و کنترل و مدیریت ان موثر است اعمال یک مدیریت صحیح راندمان کاربرد واقعی سیستم را به حداکثر راندمان کاربرد ممکن نزدیک می کند دراین مطالعه سیستم های ابیاری بارانیکلاسیک ثابت با ابپاش هایمختلف و سنترپیوت در شرایط متفاوت اب و هوایی مورد ارزیابی و مقایسه قرارگرفته است برای ارزیابی این سیستم ها از شاخصهای PELQ,AELQ,EU,DU,CU استفاده شده است این شاخصها نشان میدهند که سیستم ابیاری بارانی ثابت با PELQ برابر ۴۴٫۶ درصد ضعیف ترین سیستم از لحاظ طراحی و سیستم ابیاری بارانی سنتر پیوت با AELQ,PELQ برابریا به ترتیب ۸۱٫۹ و ۷۲٫۹ درصد بهترین سیستم از لحاظ طراحی و مدیریت میب اشد.