سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدجعفر لشکربلوکی – گروه پژوهشی الکترومکانیک جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت
علی اکبر لطفی نیستانک –
مهدی شفیعی چافی –
محسن صادقی –

چکیده:

معرفی اجمالی تکنولوژی زباله سوزی که عبارت است از سوختن زباله درکوره ای خاص و تبدیل زباله به خاکستر درشرایط تحت کنترل از نظر دما میزان زباله و میزان هوای دردسترس بطوریکه از احتراق و سوختن کامل ترکیبات اطمینان حاصل شود مورد توجه بخش ابتدایی این مقاله قرار گرفته است دربخش دوم ازاین مقاله بازده نیروگاه های زباله سوزی مورد بحث واقع شد و با بررسی نیروگاه های زباله سوزی کشور المان قوانین رایج دراینکشور درمورد بازده نیروگاه های زباله سوزی بیان گردید. درادامه مقاله ضمن معرفی شکلهای مصرف انرژی بالقوه موجود در زباله که بهعنوان یک منبع تجدیدپذیر شناخته شده روشی جهت تعیین مقدار انرژی قابل استحصال از زباله به شکل برق و به روش زباله سوزی مطرح گردید و درنهایت محاسبه شد که درحالتی که از احتراق زباله تنها برق تولید گردد به ازای هرتن زباله با ارزش حرارتی شهر ساری می توان ۲۸۰ کیلووات ساعت برق تولید کرد.