سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمدجواد شیخ داودی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه
مهدی قربانی بیرگانی – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشت

چکیده:

استان خوزستان با دارا بودن ۹۰۰۰۰ هکتار سطح زیر کشت ذرت مقام دوم سطح زیر کشت و تولید در کشور را به خود اختصاص داده است. به علت افزایش هزینه و کمبود سوخت های فسیلی باید در روش های موجود برای خشک کردن غلات تجدید نظر کرد و به دنبال روش ها و دستگاه های خشک کن مصنوعی بود که همواره با حفظ خواص فیزیکی و شیمیایی دانه ذرت، مصرف انرژی و کاهش هزینه ها را نیز در پی داشته باشد. بر این اساس، این تحقیق در سال ۱۳۸۹ برای ارزیابی فنی دستگاههای خشک کن ذرت موجود در استان خوزستان انجام شد که این طرح در قالب طرح کاملاٌ تصادفی با ۴ تیمار و ۳ تکرار می باشد اجرا گردید. تیمار ها عبارتند از: ۱- دستگاه خشک کن ذرت دانه ای کارینو، ۲- دستگاه خشک کن ذرت دانه ای عمران صنعتOSM) و-۳ دستگاه خشک کن ذرت دانه ای کارند، دستگاه خشک کن ذرت دانه ای صیفی کار خوابیده. پارامترهای مورد ارزیابی شامل: اندازه گیری رطوبت اولیه دانه- اندازه گیری روند کاهش رطوبت در پروسه خشک کردن- اندازه گیری رطوبت نهایی محصول- محاسبه ی درصد دانه های شکسته و مواد خارجی- محاسبه درصد دانه های ترک خورده و سوخته. نتایج نشان داد که دستگاه خشک کن صنعتی ذرت دانه ای کارینو میزان رطوبت را به مقدار مناسب تر و یکنواخت تری از دانه خارج می کند همچنین این دستگاه کمترین میزان دانه های ترک خورده و سوخته را با میانگین۰/۴۱ درصد، را در بین دستگاه های خشک کن صنعتی ذرت دانه ای مورد بررسی در این تحقیق را به خود اختصاص داده است و دستگاه برتر از این لحاظ می باشد