سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
محمدجواد شیخ داودی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
مهدی قربانی – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده:

استان خوزستان با دارا بودن ۹۰۰۰۰ هکتار سطح زیرکشت ذرت مقام دوم سطح زیرکشت و تولید در کشور را به خود اختصاص داده است به علت افزایش هزینه و کمبود سوختهای فسیلی باید در روشهای موجود برای خشک کردن غلات تجدید نظر کرد و به دنبال روشها و دستگاههای خشک کن مصنوعی بوده که همواره با حفظ خواص فیزیکی و شیمیایی دانه ذرت مصرف انرژی و کاهش هزینه ها را نیز در پی داشته باشد براین اساس این تحقیق در سال ۱۳۸۹ برای ارزیابی فنی دستگاههای خ شک کن ذرت موجود در استان خوزستان انجام شد که این طرح در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴تیمار و ۳ تکرار می باشد اجرا گردید. تیمارها عبارتند از: ۱- دستگاه خشک کن ذرت دانه ای کارینو ۲- دستگاه خشک کن ذرت دانه ای عمران صنعت OSM دستگاه خشک کن ذرت دانه ای کارند، دستگاه خشک کن ذرت دانه ای صیفی کار خوابیده .