سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا روانشادنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران زلزله دانشگاه تربیت مدرس
حمزه شکیب – استاد عمران زلزله دانشگاه تربیت مدرس
پرستو محمدی – استادیار مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در طراحی لرزه ای سازه ها اقتصادی بودن و ایمنی طرح دو عامل لازم و ملزوم یکدیگر می باشند طراحی در حالیکه ملزم است ایمنی لرزه ای سازه را تامین نماید از بعد اقتصادی نیز در طول عمر سازه می بایست تصویر روشنی داشته باشد در اکثر کشورهای توسعه یافته که درمناطق لرزه خیز واقع شده اند ارزیابی اقتصاید در کنار ارزیابی فنی از توجه ویژه ای برخوردار گردیده است طراحی در سطوح عملکردی متفاوت می تواند ابزار مناسبی برای دستیابی به براورد اقتصادی طرح گردد. هدف از طراحی لرزه ای براساس عملکرد قادر ساختن مهندسان به طراحی سازه هایی است که عملکردشان قابل پیش بینی باشد یا در حقیقت هدف وارد کردن کارفرما در انتخاب میزان اسیب پذیری ساختمان در سطوح مختلف زمین لرزه است.