سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی خلجی اسدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرانایران
مزدک عزیزیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرانایران

چکیده:

استفاده از سیستمهای سرمایش خورشیدی یکی از گزینه های موجود جهت کاهش مصرف برق در ساعات پیک تابستان و نیز کاهش مصرف سوخت فسیلی به شمار می رود. در این پروژه یک ساختمان نمونه در شهر تهران توسط نرم افزار carrierمدل شده و بار سرمایی مورد نیاز حاصل می گردد . بااستفاده از سیستم خورشیدی و قرار دادن کلکتورهای تخت با بازدهی ۴۸ % با زاویه ° ۱۵ رو به جنوب در روی بام ، بخشی از نیاز ژنراتور چیلر جذبی ۱۰۰ تن تبرید تامین خواهد شد.مطابق با نیاز انرژی برودتی ساختمان و بررسی منحنی هزینه– بازده سیستم خورشیدی ، تعداد گردآورنده های تختخورشیدی محاسبه شده و با توجه به محدودیت فضای پشتبام و تاثیر ردیفهای کلکتور بر یکدیگر یک سیستم خورشیدی– فسیلی پیشنهاد گردیده است. و به دنبال آن در صد انرژی خورشیدی قابل بهره برداری محاسبه شده است. با ارزیابی اقتصادی میزان سرمایه گذاری اضافی ، کاهش مصرف سوخت و به دنبال آن کاهش میزان تولید آلودگی در سیستم مورد بررسی قرار می گیرد.