سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشته رحمانی – پژوهشگاه نیرو
اکبر نمازی تجرق –
محمدابراهیم سربندی فراهانی –

چکیده:

در این مقاله به بررسی عوامل اصلی ایجاد محدودیت تولید در واحد شماره سه نیروگاه بعثت پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا مدل ترمودینامیکی سیکل نیروگاه توسط نرمافزار ترموفلو شبیه سازی شده و با استفاده از اطلاعات طراحی اجزای مختلف سیکل، تا حد امکان دقیق شده است. سپس با استفاده از اطلاعات حاصل از آزمون عملکرد انجام گرفته روی واحد سه این نیروگاه، مدل ساخته شده بر وضعیت کنونی آن منطبق گشته تا پس از شناخت علل ایجاد محدودیت تولید، اثر آنها بر عملکرد سیکل بررسی شده و میزان محدودیت تولید تخمین زده شود. همچنین نرمافزاری جهت ارزیابی اقتصادی طرحهای مختلف تهیه شده است که به کمک آن میتوان برخی شاخصهای اقتصادی مانند قیمت تمام شده ۱ هر کیلووات ساعت برق تولیدی را برای هر یک از طرحهای رفع محدودیت تولید محاسبه نمود. عوامل مورد بررسی شامل ترک روتور توربین، کاهش خلأ کندانسور، افزایش نشتی هوا در ژانگستروم و وجود نشتی در شیرهای یک طرفه و شیر مسیر ریسیرکوله پمپهای آب تغذیه میباشند.