سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدسعید شریفان – بانک رفاه
مرتضی کازرونی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

باتوجه به اهمیت کاربرد فناوری اطلاعات درعصرحاضر و رشد سریع درعین حال نامتوازن ساختاراین فناوری به عنوان یکی ازنقاط بالقوه اسیب پذیرو خطرناک درجهان بدل شده است که ضرورت توجه و پرداختن سریع و درعین حال نظام مندمعقول و هدفمندبه منظور مصون سازی این بستر ازتهدیداتموجود درجهت حفظ امنیت ایمنی و پایداری ملی را به خصوصی درفضای مجازی می طلبد پدافند غیرعالم درواقع مجموعه تمهیدات اقدامات و طرح هایی است که با استفاده ازابزار شرایط و حتی المقدور بدون نیاز به نیروی انسانی به صورت خوداتکا و خودکار صورت گیرد چنین اقداماتی ازیک سو توان دفاعی مجموعه را درزمان بحران افزایش داده و ازسوی دیگر پیامدهای بحران را کاهش و امکان بازسازی آسیب ها را با کمترین هزینه فراهم می سازد منظور ازارزیابی فناوری فهرستی از فعالیت هاست که تقریبا درهرارزیابی کاربرد دارند البته این فعالیت ها برپایه عواملی مانند نوع مطالعه حوزه فعالیت و موضوع ارزیابی تفاوت خواهد داشت این مقاله به ارزیابی فناوری اطلاعات مورد استفاده درسطح سازمان ها طی سالهای ۸۶تا۹۰ و درفضای مجازی پرداخته است.