سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی یوسفی – دانشگاه بیرجند ، دانشکده علوم ، گروه زمین شناسی
محمدمهدی خطیب –
ابراهیم غلامی –

چکیده:

گسل شکرآب دارای روند باختری خاوری با طول تقریبی ۸۳ کیلومتر درشمال بیرجند قرار دارد . نتایج محاسبه شاخص های مورفومتریک ازجمله مورفولوژی جبهه کوهستان ومقادیر شاخص سینوسیته پیشانی کوهستان )مقادیر میانگین ۱۱۱Smf =برایغرب گسل شکرآب و ۱۱٫۳Smf =برای بخش های شرقی ومرکزی ) ، شاخص سینوسیته رودخانه ای)میانگین ۱۱۸SR= مورفولوژی مقطع دره و مقادیر بدست آمده برای شاخص نسبت پهنای دره به ارتفاع دره )مقدار میانگین ۱٫۷Vf = و همچنین شواهد نوزمینساختی ازجمله برش در رسوبات کواترنری ، جابجایی متناوب چپگرد آبراهه ها ، وجود کج شدگی در رسوباتکواترنری باشیب حدود ۳ به سمت جنوب ، وضعیت مخروطه افکنه ها ی جوانترQf1که در راس پیشانی کوهستان تشکیل شده اند ، وجود سه نسل از تراس های رودخانه ای بریده شده و همچنین وجود پرتگا های گسلی ، حاکی ازفعالیت تکتونیکی نسبتا زیاددرپهنه گسلی شکرآب می باشد. همچنین میزان برخاستگی وفعالیت در بخش های شرقی و مرکزی بیشتر از بخش غربی گسل شکرآب است