سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد جواد فروغی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی برق
حسن جلیلی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی برق
حبیب رجبی مشهدی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی برق

چکیده:

فعالیتهای تعمیرات پیشگیرانه شبکه خراسان به صورت زمان ثابت و سالیانه انجام می پذیرد. هدف از انجام این فعالیتها افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و سیستم قدرت است. این فعالیتها بر روی تمامی تجهیزات پست ها و خطوط انتقال انجام می پذیرد اما در این مقاله تنها فعالیتهای مربوط به رله ها، کلیدهای قدرت و ترانسفورماتورهای شبکه خراسان مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این مقاله ابتدا تحلیلی بر اطلاعات مربوط به عیب های گزارش شده رله ها، کلیدهای قدرت و ترانسفورماتورهای شبکه خراسان ارائه می گردد و سپس با رسم نمودارهای مربوط به رابطه بین خرابی تجهیزات و فاصله زمانی از تعمیرات پیشگیرانه قبلی، به ارزیابی عملکرد گروه های تعمیرات پیشگیرانه می پردازیم. نتایج این ارزیابی ها شامل اطلاعات مهم و قابل تاملی است که ضرورت ارائه چنین مقالاتی را بیان می کند.