سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

معصومه قنبری – عضو هیات علمی گروه خاکشناسی دانشگاه ملایر
علی اکبر صفری سنجانی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلیسینا

چکیده:

سوزاندن پسماندهای لیگنوسلولولیتیک در کشاورزی پایدار غیر قابل قبول است. چون گازهای گلخانهای را افزایش داده و توان کشاورزی ما را همگام با رشد جمعیت جهان کاهش میدهد. کمپوستکردن راهی طبیعی جهت از بین بردن ماندهها است. در این پژوهش بعضی جنبههای تجزیه زیستی کاه کلزا توسط قارچها جهت تهیه کمپوست مطالعه شد. این پژوهش چهار تیمار قارچی و یک شاهد داشت که با سه تکرار بر روی مانده های کلزا کشت شده در مرکز تحقیقات همدان، در طرح کاملا تصادفی به اجرا درآمد: ماندههای کلزا پس از خرد و استریل شدن، با هر قارچ مایه زنی شدند. آنها را در انکوباتور به مدت ۴۵ روز نگهداری و کارآیی آنزیم اندو و اگزو سلولاز قارچی اندازهگیری شد. نتایج با نرم افزار sas آنالیز شد . بیشترین فعالیت آنزیم اندوسلولاز توسط قارچ تریکودرمارییس ی وکمترین فعالیت از قارچ تریکودرماهارزیانوم مشاهده شد. بیشترین فعالیت آنزیم اگزوگلوکاناز در قارچ فانروکت کریزوسپوریوم وکمترین در قارچ پنیسیلیوم نوتاتو م دیده شد. شاید بتوان در تجزیه ی بیولوژیک و تهیه کمپوست و همچنین بالا بردن خوش خوراکی مانده ها ی کلزا از قارچ های تریکودرمارییسی و فانروکتکریزوسپوریوم استفاده نمود.