سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی میرقادری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمدعلی روشن ضمیر – دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا اکبری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان

چکیده:

در این تحقیق به ارزیابی فشار جانبی وارد بر بدنه و صفحه عبوری از پاشنه که مبنای طراحی سازه ای و ژئوتکنیکی دیوارهای حائل طره ای ABAQUS می باشد، پرداخته شده است. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار اجزاء محدودABAQUSفشار جانبی وارد بر بدنه و صفحه عبوری از پاشنه برای خاکریز در سه وضعیت سست، متوسط و متراکم مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از روشهای کلاسیک موجود، بررسی و مقایسه گردیده اند. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که تراکم و سختی خاکریز بر روی مقادیر رانش حاصل از آن تأثیر گذار است به طوری که با افزایش زاویه اصطکاک داخلی، فشار جانبی وارد بر صفحه عبوری از پاشنه، نسبت به روابط تئوری معمول، افزایش قابل ملاحظه ای پیدا می کند