سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین امینی کیا – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی
لیلا کرم الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی
سیامک بهاروند – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
زینب ملکی راد – کارشناس ارشد تکتونیک

چکیده:

فرسایش سازندها ممکن است بهطور طبیعی و یا دراثر دخالت انسان آغاز شود که در هر صورت می تواند برروی زندگی بشر تاثیر منفی داشته باشد دراین مقاله سازندهای حوضه آبریز خوش ییلاق که یکی از زیرشاخه های رودخانه تیل آباد می باشد و مساحت آن حدود ۷۷/۷ کیلومتر مربع است مورد بررسی قرارگرفته است جهت تعیین شدت فرسایش سازندهای این حوضه از روش EPM استفاده شد دراین روش ابتدا چهار پارامتر شامل ضریب فرسایش حوضه آبریز ضریب استفاده از زمین Xa ضریب حساسیت سنگ و خاک به فرسایش Y برای هریک از سازندها و همچنین شیب متوسط حوضه I محاسبه گردید. برای محاسبه شدت فرسایش سازندها از رابطه Z=Y×Xa استفاده شد و سپس اقدام به تهیه نقشه شدت فرسایش حوضه گردید.