سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شمس الله عسگری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام
محمد رضا جعفری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام
حعفر حسین زاده – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام
صمد شادفر – استادیار مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

همانطور که بشر برای بقای خود به خاک متکی است، دوام و تکامل خا ک نیز تا حد زیادی به نحوه استفا ده بشر از آن بستگی دارد. رشد و نمو گیاهان که علاوه بر سالم و زیبا ساختن محیط زیست، منبع اصلی احتیاجات خوراکی و پوشاکی ما را تشکیل می دهد، بدون خاک امکا نپذیر نیست. بنابراین ما نیازمند به حفاظت از خاک هستیم. در این تحقیق با هدف حفاظت خاک سعی شد با مطالعه عوامل مهم موثر در فرسایش با استفاده از مدل پسیاک اصلاح شده میزان فرسایش خاک در حوزه آبخیز مورموری در استان ایلام برآورد شود. که بعد از تجزیه وتحلیل اطلاعات و امتیاز دهی به ۹ پارامتر مدل میزان فرسایش خاک حوزه معادل۱۶/۴۲ تن در هر هکتار در یک سال براورد شد که این مقدار تا ۱۲/۵ تن نرم طبیعی فرسایش فاصله زیادی دارد، همچنین مناطق حساس به فرسایش شناسایی گردید وکلاسهای فرسایش حوزه تعریف شد. آنچه مسلم است اینکه اگر چه اقلیم و سازندهای سست زمین شناسی منطقه از لحاظ کمی از بین عوامل موثر در فرسایش خاک دراین حوزه د ر اولویت قرار گرفتند اما از لحاظ کیفی با مقایسه عکس هوایی ۴۴ سال قبل منطقه با تصاویرماهوارهای جدید مشخص شد کم شدن وشاید ازبین رفتن پوشش گیاهی منطقه بر اثر چرای بی رویه، افزایش رشد جمعیت وبه زیر کشتن بردن غیر اصولی اراضی شیبدار مرتعی وجنگلی مهمترین عامل مو ثر در فرسایش خاک منطقه است .