سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی زارعی – استادیار بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
نوذر سامانی – استاد بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

چکیده:

یک مدل پارامتری برای شبیه سازی فرآیند فرسایش در حوزه های آبریز پیشنهاد گردیده است. در این مدل فرآیند فرسایش به دو زیرفرآیند تولید و انتقال رسوب تفکیک شده است و برای هر کدام از این زیرفرآیندها از قانون فیزیکی جداگانه ای استفاده شده است. از آنجاییکه فرسایش پذیری حوضه های آبریز تابع فاکتورهای متعدد از جمله خصوصیات حوضه آبریز و شرایط بده جریان و رسوب می باشد، جهت تخمین پارامترهای کنترل کننده بایستی از تکنیکهای بهینه سازی استفاده نمود. در این تحقیق صحت و توانایی مدل مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته است.