سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اتنا فرجی – لیسانس منابع طبیعی و کارشناس بیابان زدایی
سیاوش آقاخانی – دانشجوی مقطع دکتری منابع طبیعی
حسینعلی محمودی – کارشناس بیابان زدایی

چکیده:

تسریع روند بیابان زایی و تخریب آشیانهای اکولوژیک اکوسیستم های طبیعی به عنوان یکی از دغدغه های اساسی مدیران و برنامه ریزان عرصه های منابع طبیعی کشور در ۳ دهه اخیر مطرح گردیدها ست درا ین طیاین مدت معرفی و کشت گونه های پیشگام بومی و غیربومی به عنوان یک راه کار اساسی به منظور حفاظت از منابع آب و خاک در راستای اصلاح و تجدید حیات اراضی تخریب یافته بیابانی مورد توجه قرارگرفته و سطوح وسیعی از اراضی بیابانی کشور به کشت گیاهان تیره اسفناج و جنس آتریپلکس بویژه آتریپلکس کانیسنس اختصاص یافته است دراین تحقیق سعی شده به منظور جلوگیری از اتلاف هزینه های مالی و زمانی در پروژه های اجرایی مقابله با بیابان زایی فرایند رشد بوته های آتریپلکس کانی سنس مورد ارزیابی قرارگیرد و شاخصه های موثر محیطی در بهبود این فرایند تعیین گردد. دراین راستا به منظور انجام مطالعات آماری با توجه به ساختار نواری کاشت بوته های آتریپلکس از روش پلات گذاری درا متداد ترانسکت استفاده گردید.