سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روزبه عباس زاده – دانشجوی دکتری
علی رجبی پور – دانشیار گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری دانشگ
حجت احمدی – دانشیار گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری دانشگ
محمد محجوب – دانشیاردانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

چکیده:

قضاوت در مورد رسیدگی هندوانه با استفاده از خصوصیات ظاهری آن مثل اندازه یا رنگ بیرونی بسیار مشکل می باشدوروش های بکاررفته دارای مشکلات و محدودیت های مختلفی هستند. در این پژوهش روشی جدیدی با استفاده از فناوریLDV برای آزمون رسیدگی هندوانه که فاقد بسیاری از این محدودیت ها است ارائه شده است. به طوری که ابتدا نمونه با استفاده از یک دستگاه مولد ارتعاش در یک گستره از فرکانس ها تحریک می شود. ارتعاش اعمال شده به میوه توسط تکاننده به وسیله شتاب سنجی که در محل قرار گیری میوه نصب شده است اندازه گیری می شود بطور همزمان پاسخ ارتعاشی قسمت بالای میوه به وسیلهLDV اندازه گرفته می شود. این دستگاه پرتو لیزر را به نقطه موردنظر در بالای نمونه می تاباند. پرتو بازتابانیده شده از آن نقطه، توسط LDV دریافت و در نهایت پاسخ ارتعاشی نمونه اندازه گیری می شود و سیگنال مرتبط با آن به رایانه ارسال می گردد. با استفاده از یک الگوریتم تبدیل فوریه سریع و با در نظرگیری نسبت سیگنال های پاسخ به سیگنال های تحریک، پاسخ فرکانسی میوه مورد پردازش و تحلیل قرار می گیرد و نتایج مورد نظر استخراج می شود. بعد از انجام آزمون های غیرمخرب، هندوانه ها مورد ارزیابی حسی قرار گرفتند. به این ترتیب که نمونه ها بر اساس شاخص های کیفی معمول یعنی شیرینی، طعم، رنگ و بافت و همچنین از لحاظ مقبولیت کلی(مجموع صفات مورد نظر مصرف کنندگان)در گستره ای از رسیدگی درجه بندی می شدند. نتایج بررسی پاسخ ارتعاشی نشان داد اختلاف معنی داری بین فرکانس تشدید دوم و شیرینی، طعم، رنگ و بافت در سطح ۱% وجود ندارد