سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رقیه نادری – دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
نفیسه خدابخشلو – دانشگاه شیراز، بخش علوم زمین، شیراز

چکیده:

در این مقاله غلظت فلزات سنگین در نمونه های آب زیرزمینی محدوده شهر رفسنجان برای بررسی آلودگی ناشی از استقرار صنایع، فعالیت های کشاورزی و شهرنشینی مورد مطالعه قرار گرفت . غلظت فلزات ،Fe ،Ni Zn و Pb ،Cu ،Mn اندازه گیری شد و مقایسه غلظت فلزات با استاندارد آب آشامیدنی (WHO) نشان داد فلزات سرب، نیکل، آهن و مس در برخی نمونه ها بخصوص در مناطق با تراکم جمعیتی بالا دارای غلظتی بیش از حد مجاز بودند. با ترسیم نقشه های هم غلظت بالاترین غلظت فلزی اندازه گیری شده در محدوده شهر قرار گرفتند. کاتیون های پتاسیم، سدیم، کلسیم، نیکل، منگنز، آهن، روی و مس در منطقه تهی شدگی نشان میدهند که به جز در مورد روی و مس ، حداقل مقدار تهی شدگی در پایین دست و حداکثر آن در بالا دست شهر مشاهده شده است. بطور کلی بررسی کیفیت آب زیرزمینی بیانگر مناسب بودن آب بیشتر نمون هها برای مصارف صنعتی وکشاورزی می باشد .بالا بودن غلظت برخی از کاتیون ها و آنیونها ناشی از فرایندهای انحلال کانی، نفوذ آب شور، آب برگشتی کشاورزی و فعالیت های انسانزاد کنتر ل کننده ترکیب شیمیایی آب زیرزمینی در محدوده شهر میباشد.