سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رقیه جیررودنژاد –
ویلیلام بایرام زاده –
انوشیروان شیروانی –
جواد جلالی –

چکیده:

فلزات سنگین عناصری با وزن اتمی بالا هستند که مقادیر بالای این فلزات می تواند برای موجودات زنده مضر باشد. فلز سنگین کادمیوم از جمله آلاینده های زیست محیطی است که سمیت بالایی داشته، در عین حال می تواند در گیاهان انباشته شود و باعث تغییرات مختلف مورفولوژیکی و آناتومیکی در آن ها شود. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی عکس العمل گونه افرا پلت به آلودگی کادمیوم خاک بود. لذا تآثیر کادمیوم خاک بر خصوصیات مورفولوژیک برگ افراپلت (Acer velutinum ) مورد مطالعه قرار گرفت. به همین منظور نهال های دو ساله مورد بررسی قرار گرفتند. غلظتهای مختلف ( صفر ، ۱۶ ، ۳۲ و ۶۴ میلی گرم بر کیلوگرم خاک ) از آلاینده تهیه و به عنوان تیمار در نظر گرفته شدند. این تحقیق برپایه طرح کاملا تصادفی با ۴ تیمار در ۱۰ تکرار انجام گردید. در اواسط مرداد ماه نمونه برداری از برگها انجام گردید. و سه صفت مورفولوژیک شامل سطح برگ، ضخامت برگ و میزان وزن خشک برگ اندازه گیری شد. همچنین مقدار آلاینده های تجمع یافته در برگ، ساقه و ریشه نهال ها به منظور ارزیابی عکس العمل افراپلت به آلودگی کادمیوم خاک اندازه گیری شد. نتایج نشان داد با افزایش دوز کادمیوم خاک متوسط سطح برگ، ضخامت برگ و وزن خشک برگ نهال ها کاهش معنی داری پیدا کرد. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده افرا جزء گیاهان شناساگر کادمیوم طبقه بندی شد.