سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
یونس وکیل الرعایا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
احمد توانگر – کارشناس ارشد

چکیده:

دنیای پر رقابت سازمانی بگونه است که سازمان ها همواره باید به تغییر بعنوان یکی از محور های اصلی رقابت نگاه کنند و این تغییرات و نوآوری در سازمان ها از طریق کار آفرینی سازمانی محقق می شود. بنابراین هدف از این مطالعه ارزیابی عوامل موثر کارآفرینی سازمانی، بمنظور ایجاد و بقا و پایداری بنگاههای کوچک و متوسط است. این مطالعه با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن به اولویت بندی شاخصهای کار آفرینی سازمانی در شهرک صنعتی سمنان پرداخته است. بمنظور وزن دهی به شاخص ها و اولویت بندی آنها از روش سلسله مراتبی داده ها استفاده شده است. امروزه تفکر استراتژیک جزء لاینفک سازمان های پیشرو در محیط رقابتی است. کارت امتیازی متوازن از جمله ابزارهای پیاده سازی و برنامه ریزی استراتژیک در سازمان هاست که کاربرد زیادی در این زمینه دارد. نتایج نشان می دهد که اولویت دارترین بعد کارآفرینی سازمانهای در بنگا ههای کوچک و متوسط سرمایه گذاری بین المللی است