سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

روئینه رحیمی – دانشجو کارشناسی ارشد گروه مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ب
ایرج محمدفام –
کتایون ورشوساز –

چکیده:

با وجود آنکه که اکثر فعالیت های تجاری و صنعتی بندرعباس در اطراف و داخل بندر شهید رجایی انجام گرفته و در طی ۲۰ سال گذشته روند رو به رشدی داشته است، اطلاعات ناچیزی در خصوص آلودگی های زیست محیطی بندر شهید رجایی بندرعباس موجود است، هدف تحقیق حاضر شناسایی و تعیین مهمترین علل بروز نشت در مخازن نفت کوره و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت جلوگیری از آلودگی ناشی از نشت نفت کوره می باشد. در این مطالعه پس از آشنایی کامل با مخازن نفت کوره در بزرگترین شرکت فعال در زمینه صادرات و واردات و نگهداری نفت کوره در بندر شهید رجایی، با استفاده از توانمندی های تکنیک آنالیز درخت خطا مهمترین عوامل موثر در بروز حادثه نشت مخزن نفت کوره شناسایی و سپس نحوه ترکیب و همچنین ارتباط آنها در قالب رویدادهای پایانی، میانی و دروازه های و و یا تعیین شد. با آنالیز کیفی درخت خطای این حادثه، مهمترین علل بروز آن تعیین و در قالب ۲گروه خطاهای مدیریتی، سیستمی طبقه بندی گردید.سپس بر اساس نتایج حاصل،راهکارهای مدیریتی جهت جلوگیری از آلودگی ناشی از نشت نفت کوره ارائه گردید. مهمترین علت از علل موثر در نشت مخازن نفت کوره، کاهش و صرفه جویی در هزینه ها تعیین گردید که از جمله خطاهای مدیریتی محسوب می شود. بالا بودن درصد خطاهای مدیریتی، می تواند بیانگر نیاز به تمرکز و برگزاری دوره های توجیهی برای مدیران، همراستا با آموزش کارگران در یک سیستم باشد و این امر تاکیدی بر بینش مدیریت در بکارگیری پیمانکاران مناسب و استفاده از مواد و متریال مناسب می باشد.